بستن پنجره

تعداد محصول: 24 موردفیلتر
TAC-60FHS/CT


5
قابلیت پرتاب باد در محیط تا فاصله 20 متر
بازدهی فوق العاده بالا
مصرف برق بهینه شده
مجهز به كمپرسور قدرتمند اسكرال در ظرفیت های بالا
TAC-48FHS/CT


5
قابلیت پرتاب باد در محیط تا فاصله 20 متر
بازدهی فوق العاده بالا
مصرف برق بهینه شده
مجهز به كمپرسور قدرتمند اسكرال در ظرفیت های بالا
TAC-36FS/CTP


5
قابلیت پرتاب باد در محیط تا فاصله 20 متر
بازدهی فوق العاده بالا
مصرف برق بهینه شده
مجهز به كمپرسور قدرتمند اسكرال در ظرفیت های بالا
TAC-36CS/JETP


5
كاهش میزان صدا تا 18 دسی بل
بهره گیری از گاز R22
بیشترین میزان بازدهی با بهره گیری از دریچه های هوای بهینه شده
مجهز به كمپرسور قدرتمند Piston T3
TAC-36CHSA/JE


5
كاهش میزان صدا تا 18 دسی بل
بیشترین سطح آسایش در سرمایش و گرمایش
رتبه انرژی A
حفظ رطوبت استاندارد محیط
TAC-30CS/VETP


5
كاهش میزان صدا تا 18 دسی بل
بهره گیری از گاز R22
بیشترین میزان بازدهی با بهره گیری از دریچه های هوای بهینه شده
مجهز به كمپرسور قدرتمند Piston T3