بستن پنجره

تعداد محصول: 11 موردفیلتر
TWM-804SBI


5
ظرفیت: 8 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
سرعت موتور 1400 دور در دقیقه
موتور اینورتر
TWM-804BI


5
ظرفیت: 8 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
سرعت موتور 1400 دور در دقیقه
موتور اینورتر
TWG-852


4
ظرفیت: 8.5 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
سرعت موتور 1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش LED
TWM-704SBI


5
ظرفیت: 7 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++ A
موتور اینورتر
دور موتور 1400 دور در دقیقه
TWM-704BI


5
ظرفیت: 7 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++ A
موتور اینورتر
دور موتور 1400 دور در دقیقه
TWG-702S


4
ظرفیت: 7 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
سرعت موتور 1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش LED