بستن پنجره

تعداد محصول: 12 موردفیلتر
5
ظرفیت: 10 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++ A
موتور اینورتر
مجهز به كلیدهای لمسی
5
ظرفیت: 8 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
سرعت موتور 1400 دور در دقیقه
موتور اینورتر
5
ظرفیت: 8 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
سرعت موتور 1400 دور در دقیقه
موتور اینورتر
4
ظرفیت: 8.5 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
سرعت موتور 1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش LED
5
ظرفیت: 7 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++ A
موتور اینورتر
دور موتور 1400 دور در دقیقه
5
ظرفیت: 7 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++ A
موتور اینورتر
دور موتور 1400 دور در دقیقه