تعداد محصول: 15 موردفیلتر
TWT-904BI


5
ظرفیت: 9 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++ A
موتور اینورتر
دارای 16 برنامه شستشو
TWM-904SBI


5
ظرفیت: 9 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++ A
دور موتور 1400 دور در دقیقه
موتور اینورتر
TWM-904BI


5
ظرفیت: 9 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++ A
دور موتور 1400 دور در دقیقه
موتور اینورتر
TWM-704SBI


5
ظرفیت: 7 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++ A
موتور اینورتر
دور موتور 1400 دور در دقیقه
TWM-704BI


5
ظرفیت: 7 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++ A
موتور اینورتر
دور موتور 1400 دور در دقیقه
TWF85-M12703T


5
ظرفیت: 8.5 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی+++A
دور موتور 1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش LCD