تی سی ال   >
گارانتی مادیران

درباره مجموعه تی سی ال

تی سی ال مجموعه ای بین المللی که در زمینه تولید لوازم خانگی و الکترونیکی فعال بوده و نام آن در بورس اورق بھادار Shenzhen ثبت شده است. مجموعه تی س ال شامل چھار شرکت زیرشاخه صوتی تصویری تی سی ال ، تکنولوژی ارتباطات تی سی ال، تونلی (Tonly) الکترونیک و تکنولوژی صفحه نمایش تی سی ال است.

گارانتی شرکت مادیران

گارانتی مادیران

خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان مادیران در طی سال ھا فعالیت این برند، از طریق پوشش گسترده در سراسر ایران با بیش از 50 سال سابقه و نامی خوش در این صنعت، پشتوانه ای برای یک خرید راحت و آسوده محسوب می شود. مادیران خود را متعھد می داند از ابتدای مسیر، در انتخاب و خرید محصول تا نگھداری و مراحل پس از فروش، ھمواره در کنار مشتریان و ھمراھان خود باشد.

خانواده بزرگ مادیران ھمواره باور دارد رسیدن به موفقیت اتفاقی نیست و پیشرفت و شکوفایی این برند بدون تداوم رضایت ھمراھان آن رقم نخواھد خورد. به ھمین منظور با تمرکز بر بھبود خدمات خود و جلب رضایت مشتریان، سعی در حفظ آرامش خاطر و اعتماد مصرف کنندگان دارد.

ارتباط سالیانه با بیش از 250 ھزار مشتری سازمانی و شخصی، ارائه بیش از 600 ھزار خدمات پس از فروش به مشتریان در ھر سال، توزیع سالیانه بیش از 500 ھزار کالا در شبکه نمایندگی فروش و توزیع سالیانه بیش از 35 ھزار کالا به صورت تحویل مستقیم به مشتریان در شبکه فروش زنجیره ای از اقداماتی است که تی سی ال با پشتیبانی واحد خدمات پس از فروش و گارانتی مادیران در جھت تامین آسایش ھمراھان خود انجام می دھد.

رضایت مشتریان
رضایت مشتریان گروه مادیران در راستای تامین و ارتقاء رضایتمندی مشتریان خود، نظرات و انتقادات و پیشنھادات مشتریان را جمع آوری میکند تا بتواند در راه بھبود فعالیت ھای خود قدم بردارد. شما می توانید ازطریق این صفحه نظر خود را ثبت کرده و سپس ھدف اصلی مادیران، جلب اعتماد و رضایت واقعی مشتریان است. اولویت ما حفظ اعتبار و تصویر برند مادیران از طریق خدمات در 7 شعبه خدمات پس از فروش استانی بیش از 700 مرکز مجاز خدمات در سراسر کشور است.
خدمات پس از فروش
ھدف اصلی مادیران، جلب اعتماد و رضایت واقعی مشتریان است. اولویت ما حفظ اعتبار و تصویر برند مادیران از طریق خدمات در 7 شعبه خدمات پس از فروش استانی بیش از 700 مرکز مجاز خدمات در سراسر کشور است.