تعداد محصول: 6 موردفیلتر
TRF-651WEXM


5
ظرفیت كل: 650 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
سیستم نوفراست (بدون برفك)
دارای یخساز اتوماتیك
TRF-651WEX


5
ظرفیت كل: 650 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
سیستم نوفراست (بدون برفك)
دارای یخساز اتوماتیك
TRF-520WEX


5
ظرفیت كل: 544 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
سیستم نوفراست (بدون برفك)
روشنایی داخلی LED
TRF-460WEXG


5
ظرفیت كل: 541 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
سیستم نوفراست (بدون برفك)
صفحه نمایش LED با پانل لمسی
TRF-420WEXG


5
ظرفیت كل: 480 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
سیستم نوفراست (بدون برفك)
سیستم كنترل هوشمند دما
TRF-305WE


5
ظرفیت كل: 358 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
سیستم نوفراست (بدون برفك)
سیستم گردش هوای چندگانه