بستن پنجره

تعداد محصول: 30 موردفیلتر
5
ظرفیت كل (ناخالص): 666 لیتر
مجهز به كمپرسور Inverter
نمودار مصرف انرژی +A
دارای آبریز
5
ظرفیت كل (ناخالص): 666 لیتر
مجهز به كمپرسور Inverter
نمودار مصرف انرژی +A
دارای آبریز
5
ظرفیت كل (ناخالص): 666 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
كمپرسور اینورتر
صفحه نمایش LED با پنل لمسی
5
ظرفیت كل (ناخالص): 666 لیتر
مجهز به كمپرسور Inverter
نمودار مصرف انرژی +A
دارای آبریز
5
ظرفیت كل (ناخالص): 666 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
دارای آبریز
مجهز به كمپرسور Inverter
5
ظرفیت كل (ناخالص): 541 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
دارای آبریز
مجهز به صفحه نمایشLED با پنل لمسی