بستن پنجره

تعداد محصول: 12 موردفیلتر
5
ظرفیت كل (ناخالص): 666 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
كمپرسور اینورتر
صفحه نمایش LED با پنل لمسی
5
ظرفیت كل (ناخالص): 666 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
كمپرسور اینورتر
صفحه نمایش LED با پنل لمسی
5
ظرفیت كل (ناخالص): 541 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
مجهز به تكنولوژی AAT
سیستم نوفراست (بدون برفك)
5
ظرفیت كل (ناخالص): 547 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
مجهز به تكنولوژی AAT
سیستم نوفراست (بدون برفك)
5
ظرفیت كل (ناخالص): 547 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
مجهز به تكنولوژی AAT
سیستم نوفراست (بدون برفك)
4
ظرفیت كل (ناخالص): 576 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
سیستم نوفراست (بدون برفك)
صفحه نمایشLED با پنل لمسی